Mikkelin valtuustoryhmä marraskuu 2015

IMG_0510MIKKELI TA 2016
Kireässä Mikkelin taloudessa 2016 talousarvio on leikkaava toimintakulujen osalta.
Hyvää budjetissa on ettei se syö olennaisesti ostovoimaa jolla tuetaan alueen työllisyyttä.
Verojen korotukset leikaisivat ostovoimaa ja nostaisivat asumiskustannuksia.
Suuri haaste on yksityisten työpaikkojen lisääminen.

Elinkeinojen hyvinvointi joka on elinehto talouden tasapainoiselle kasvulle ei ole riittävästi huomioitu talousarviossa.
Uudelle elinkeinoyhtiö Mikseille ei ole osoitettu toiminnan kasvuun edellyttävää määrärahaa 250 000,
lisäystä jolla uusi organisaatio uuden johdon myötä olisi saanut uudet työllistävät toimet liikkeelle.
Nyt tyydyttiin vain toiveisiin. Emme kuitenkaan ole kiinnostava paikka yrittäjille olimme
kaupunkin vertailussa vasta sijalla 44. Valtuuston asettamat tavoitteet uusista yrityksistä ja uusista
työpaikoista eivät näillä satsauksilla ole realistiset.
Säästöt jotka eivät tue verojen ja työpaikojen kasvua ovat taantumusta tukevaa, vastaavasti tappiota
tuottavat velalla tehtävät pääomasatsaukset, kuten Areena heikentävät niitä resusseja joilla saadaan
kehitettyä elinkeinojen hyvinvointia ja yksityisiä työpaikkoja.
Areena yksityisellä rahalla rakennettuna olisi ollut kannatettava investointi, mutta kaupunkin
rahoittamana se aiheuttaa monenlaisia kustannusriskejä joita tiukka kaupungin talous ei kestä ilman
lisäleikkauksia muista palveluista. Olemme arvovalintojen äärellä.
Kaupungin velka on absoluuttisesti kasvanut riskirajoille ja konsernitasolla riskiraja on jo ylitetty
ensivuonna taidetaan ylittää 100%, niin kauan kuin velalla saavutetaan tuotto jolla maksetaan velka
takaisin korkoinen ei ole hätää, mutta suuntaus on että yhä useampi velka vaatii kuolettaakseen
lisää velkaa. Se on huolestuttava suunta.
Sote kustannukset kasvavat vuosittain ikääntyvän väestömme takia ja ylittävät talousarvion, sama
uhka on tässäkin talousarviossa, asetetut rajat eivät riitä jos toteutamme lain määräämät palvelut
hyvällä tasolla. Tason tiputuksella voidaan säästöjä saada mutta kuka lääkäri toimii etiikkansa
vastaisesti? Palvelujen tuottajat tulisi pystyä tuottamaan palveluja tehokkaammin ja enemmän
jolloin yksikkökustannus laskisi samoin kustannusten kasvukin. Organisaatioiden johto,
toiminta, työnjako ja yhteisten asioiden parempi vastuunkanto olisi ratkaisu asiaan.
Toivottavasti hallituksen päätös 15:sta Sote-alueesta säilyttää Etelä-Savon järjestämisalueen, osa
poliittisita ryhmistä tuntuu kuitenkin vastustavan sittä.
Investoinnit ovat mitoitettu minimitasolle, se tietää korjausvelan kasvua katuverkon ja kiinteistöjen
osalta.Korjausvelka ei voi kasvaa loputtomiin koska velasta voi syntyä merkittäviä
lisäkustannuksia. Talousarvioon olisi tarvittu 2 – 3 miljoonaa euroa lisää jotta tarvittavat investoinnit
olisi saatu tehtyä.
Arvoisa puheenjohtaja
Tuemme ja olemme tehneet paljon työtä Etelä-Savon järjestämisalueen ja Mikkelin päivystyssairaalan
säilyttämiseksi sekä Mikkelin säilymistä maaakunnan keskuksena.
Perusuomalaisten valtuustoryhmä ei tue verojenn korotuksia.
Tuemme elikeinoyhtiö Mikseille 250 000 lisämäärärahaa työpaikkojen lisäämiseksi
Ehdotamme teatterille 50 000 lisä määrärahaa/ määrärahan tulisi vähentää orkesterilta
Tuemme vanhuspalveluun 400 000 lisämäärärahaa
En henkilökohtaisesti tue Mikkelin kaupunkin osallistumista Areena hankeeseen taloudellisin
perustein/päätökseni ei sido valtuustoryhmää
Tuemme kaupungin henkilöstön eläkelöitymisratkaisun toteuttamista
Emme tue verojen korotuksia
Tuemme pontta pitkäaikaistyöttömien työllistämisen parantamiseksi ( kustannukset yli 3 milj.)
Arvoisa puheenjohtaja
Lisäksi jätän valtuustolle aloitteen jossa tulee tutkia konserniyhtiöiden määrä ja päälekkäisyydet
tarpeellisuus ja kustannus- ja palvelutehokkuus. Tutkimuksella tulisi selvittää kustanus- ja synergia
edut. Tulisi myös tehdä IN-House arvio yhtiöiden osalta.

Perusuomalaisten valtuustoryhmä
Raimo Heinänen, puheenjohtaja

VALTUUSTOALOITE
Perusuomalaisten valtuustoryhmän aloitteessa tulisi selvittää konserniyhtiöiden määrä,
päälekkäisyydet, tarpeellisuus ja kustannus- ja palvelutehokkuus. Selvityksessä tulisi selvittää
kustannus-ja synergia edut.
Tulisi myös tehdä In-House arvio yhtiöiden osalta.
Mikkelissä 9 päivänä marraskuuta 2015.
Perusuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa