Kirjoitettu 13.5.2022

Kevätkokous: Perussuomalaiset Etelä-Savon piiri 22.5.2022 klo 12:00 – 15:00

Alkaa: 22.5.2022 klo 12:00

Etelä-Savon piirin sääntömääräinen kevät kokous Mikkelissä Sokos Hotel Vaakunassa. Kahvi tarjoilu. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa

Käsitellään Sääntömääräiset asiat ja valitaan kaksi uutta hallituksen jäsentä eronneiden tilalle. Haetaan mandaattia piiri hallitukselle valita eduskuntavaali ehdokkaat

Kirjoitettu 22.4.2022

VAPPUTAPAHTUMA KIRKKOPUISTOSSA 1.5.

Tule kuulemaan mm Mikkelin Perussuomalaisten vaikuttajien vappupuheet Kirkkopuistoon!

Avaamme puolueteltan ja simahanat klo 10. Puolueemme puheenvuorot ovat Kirkkopuiston esiintymislavalla klo 13-14. Puhujina yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Karhunen, Etelä-Savon hyvinvointialueen Perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja Jaana Strandman, sekä Mikkelin Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Sami Järvinen.

Joukolla mukaan käynnistämään alkavaa eduskuntavaalikampanjamme!

 

Kirjoitettu 9.4.2022

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS KE 20.4.2022 KLO 17.00

Mikkelin Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 20.4. klo 17 XAMK:in Kasarmin kampuksella D-rakennuksessa luokassa D118.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi uuden hallituksen varsinaisen jäsenen valinta eronneen tilalle. Kokouksen koollekutsujana hallitus.

Tervetuloa!

Hallitus

Kirjoitettu 31.3.2022

VALTUUSTORYHMÄN PUHEENJOHTAJAN TILANNEKATSAUS 31.3.2022

Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti 13.12.2021 yksimielisesti asettaa sitovan velvoitteen ja tavoitteen vuodelle 2022 ylijäämäisen tilinpäätöksen saavuttamiseksi. Myös vuosien 2023–2025 tulokset on saatava positiivisiksi ilman meneillään olevaa isoa omaisuuden järjestelyä.

Jatkoselvittelyyn on siirretty 17 eri kokonaisuutta. Näitä ovat mm. uimahallit, lentokenttä, aluejohtokunnat, Suomenniemen koulu ja varhaiskasvatuksen toimenpiteet.

Valtuustoryhmämme sitoutuu siihen, että myös tulevien vuosien talousarviot laaditaan positiivisiksi.

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan tulee aiheutumaan lähitulevaisuudessa myös Mikkeliin vaikutuksia. Valtuustokokouksessa tästä muistutimme muiden ryhmien valtuutettuja.

Emme vielä tiedä mitä kaikkia ja kuinka isoja talousvaikutuksia on tulossa. Paljolti riippuu sodan laajuudesta ja kestosta, pakotteista ja vastapakotteista. Joka tapauksessa suoria ja epäsuoria vaikutuksia on tulossa.

Se on varma, että energian ja raaka-aineiden hinnat tulevat nousemaan. Miten käy korkojen?

Siksi päättäjien on ymmärrettävä se, että nyt suunnitellut säästötoimet ovat MINIMI, mitkä pitää tehdä! Muuten meidän lapsemme tulevat kärsimään siitä, että päättäjillä ei ollut selkärankaa tehdä päätöksiä, vaan velkataakkaa kasvatetaan surutta, niin kuin aikaisempina vuosina.

Sami Järvinen, valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kirjoitettu 25.3.2022

PÄÄTTÄJIÄ KOULUTETTIIN MIKKELISSÄ

Pekasus-kouluttaja Jari Nalli Lappeenrannasta koulutti lauantaina 19.3. Mikkelin perussuomalaisia luottamushenkilöitä ja paikallisyhdistyksen hallituksen jäseniä kaupungintalon valtuustosalissa.

Tuhdin koulutuspaketin aiheita olivat mm. paikallisyhdistyksen kehittäminen, hallitustyöskentely, jäsenhankinta, tiedottaminen ja yhdistyksen näkyvyys, paikallisyhdistyksen asema suhteessa valtuustoryhmään, eri luottamuselinten välinen yhteistyö, luottamushenkilönä toimiminen, yhdistyksen Facebookin käyttö, some-etiketti. Hyvä koulutuskokonaisuus ja keskustelut antoivat pohjaa, kertausta ja uusia näkökantoja meille kaikille.

Suunnittelimme kokouksen lopuksi yhteistyönä vuoden 2022 yhdistyksen toiminta/tapahtumarunkoa!

Suuret kiitokset Jari Nallille koulutuksesta ja kaikille osallistujille.

Kirjoitettu 25.3.2022

Tanja Hartonen, tavallisten ihmisten asialla

Mikkelin Kaupunkilehti haastatteli Minä päättäjä -sarjassaan puolueemme valtuutettua, Tanja Hartosta. Julkaisu on luettavissa lehden nettisivustolta:

https-nakoislehti-media-fi-mikkelinkaupunkilehti-24f89f87-3880-487e-9ff5-a676598895a7-8cd_browse-modebrowser.

 

Kirjoitettu 24.2.2022

Soteuudistus on meidän kaikkien asia

Hyvä ja osaava johtaminen on avainasia hyviin ja toimiviin palveluihin. Hoitohenkilöstön viihtyvyyteen ja pysyvyyteen se vaikuttaa suorasti. Henkilöstön osaamista ja mukaanottoa ei voi sivuuttaa. Myös henkilöstöä pelottaa tulevaisuus, että miten oma työpaikka ja osaaminen säilyy. Kysymyksiä herättää myös, että miten paljon muutoksia tulee taas. Työn kuormittavuus on jatkuvaa, paikataan poissaoloja, siirrellään paikasta toiseen ja meitä ei ole tarpeeksi. Lisääkään hoitajia ei saada, jos palkkausta ei nosteta vaativuuden mukaan ihmisläheisessä työssä. Kaikista ei edes ole tähän työhön juuri kuormittavuuden takia. Laadukkaan hoidon onnistumiseen tarvitaan motivoitunutta ja koulutettua ammattikuntaa.

Nuorista hoitajista jopa 70 % ei näe itseään tulevaisuudessa tässä työssä. Siksi palkan lisäksi jo työolojen parantaminen on tärkeää, hoitajien ottaminen aidosti mukaan. Ylhäältä sanelu ei toimi tänä päivänä enää, sen näkee jo nyt hoitajien vaihtuvuudessa. Hoitaja voi lähteä ja nykypäivänä ei enää saa tilallekaan uutta tekijää vaan työnhakua joutuu uudistamaan. Tätä voi miettiä, mistä johtuu. Ennen hoitajalle sanottiin, että uusia tulee. Enää ei tule. Hoitajat ovat isoin voimavara uudella hyvinvointialueella. Paheneva hoitajapula on totta. Hoitoalan veto- ja pitovoimaa tulee kasvattaa. Voidaan aloittaa valitsemalla osaava ja välittävä hoitotyönjohtaja, jolla on hoitolan koulutus. Soveltuvuustestin kautta valinnat johtajistolle. Lähiesimiehiä ei pidä unohtaa, he ovat hoitajan lähellä tukena ja läsnäolollaan lisäävät motivaatiota kuunnellen ja tekevät hallinnon työt, jotta henkilöstö voi keskittyä perustyöhön. Heidän roolinsa on tärkeä, johtajien ei pidä sitä unohtaa. On tärkeää, että uudistus onnistuu. Valitettavasti luottamushenkilöille ei soveltuvuustestiä voida tehdä. Sen asian ratkaisee äänestäjät.

Jos henkilöstöä ei osallistuteta, koko soteuudistus menee nurin. Soteuudistus ei ole pelkkää hallinnon osaamista. Ei voi hoitajia siirrellä shakkinappulan tavoin, vaan tulee ottaa aidosti mukaan uudistukseen valitsemalla henkilöstöjaostoon myös henkilöstön edustaja. Onko muuten mitään kyselyä tehty henkilöstölle uudistuksesta? Tämä on iso voimavara ja on syytä saada pysymään työssään. Ammattitaitoisesta henkilöstöstä ei tule tinkiä, vaan pidettävä heistä kiinni. Vastaus ei ole ottaa muualta ”hoitajia”, jotka tulevat matalalla palkalla meille hoiva-avustajiksi ja polkevat ammattitaitoisen suomalaisen hoitajan palkan minimiin, ja osaava hoitaja kokemuslisällä on katoava luonnonvara sen jälkeen.

Tulevaisuuden sote-palvelut tarvitsevat parempaa johtamista ja työvoiman kohdentamista pitäen huolta riittävistä resursseista. Jos hoitaja kaatuu työtaakan alle, hän jää sairaslomalle tai lähtee.

Uskotaan parempaan tulevaisuuteen, tuetaan toisiamme, ei pelata poliittista peliä vaan aidosti yhdessä muutetaan asioita niin, että me kaikki voimme hyvin. Sinä, minä, naapurin mummo ja pappa vähän kauempaakin.

24.2.2022

Tanja Hartonen

Psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK)

Kaupungin valtuutettu

Kaupunginhallituksen jäsen

Aluevaltuutettu, Etelä-Savon hyvinvointialue (Ps)

Kirjoitettu 19.1.2022

MIELIPIDEKIRJOITUKSENI

Liikunta, kulttuuri ja järjestötyö ennaltaehkäisijöinä

 

Keskeinen uuden hyvinvointialueen perustehtävä on yhdessä kuntien ja eri järjestöjen sekä yhdistyksien kanssa tehtävä ennaltaehkäisevä työ. Mitä paremmin eteläsavolaiset vauvasta vaariin pysyvät toimintakykyisinä, sitä paremmin pystymme turvaamaan hyvinvoinnin alueellamme ja välttämään sosiaali- ja terveydenhuolloin kuormittavuutta. Tähän meistä jokainen voidaan vaikuttaa esimerkiksi liikunnalla ja liikkumisella. Liike pitää mielen ja kehon vireessä ja terveydellisestikin on tärkeää, että jokainen muksusta mummoon löytäisi jonkun liikuntamuodon elämäntavakseen. Hyötyliikunnan lisääminen arkeen onnistuu jo ihan pienillä päätöksillä tehdä asiat toisin. Omatoimisen liikunnan lisäämisen näkökulmasta tulisikin ensisijaisesti kiinnittää huomioita arkiympäristön liikuntaolosuhteisiin. Etelä-Savon kunnissa tulee olla ilmaisia ja lähellä olevia liikkumisen mahdollisuuksia kaikille tarjolla, kuten hiihtoladut, pyöräilytiet ja -reitit, retkeily.

 

Kulttuuri tuo hyvinvointia. Kulttuuriin ja taiteisiin osallistuminen tulee huomioida sekä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävässä että osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita uudella hyvinvointialueella. Taide ja kulttuuri tulee vakiinnuttaa osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Esim. Sairaaloihin ja hoivayksiköihin räätälöidään säännöllinen taide- ja kulttuuritoiminta. Katson, että tällä on saavutettavissa kustannussäästöjä pitkällä aikajänteellä.

 

Järjestöt ja yhdistykset ovat merkittäviä kumppaneita sosiaali- ja terveydentoimenpalveluissa ja kuntien hyvinvointistrategian toteuttamisessa. Etelä-Savon hyvinvointialueen tulee tunnustaa tämä ennaltaehkäisevä työ, varhainen tuki ja laatia kumppanuussopimukset ja suoraviivaiset tavoitteet, toimintamuodot yhteistyöhön sekä kokonaisuuteen. Ehkäisevä työ tulee turvata huomioimalla vaikutukset hyvinvointiin kaikessa päätöksenteossa.

 

Jaana Strandman

Essoten valtuuston jäsen

Maakuntahallituksen jäsen

Kaupunginvaltuutettu

Aluevaaliehdokas ps.

Kirjoitettu 30.12.2021

Hyvinvointialueen askelmerkit

Haluan turvata peruspalvelut vauvasta vaariin. Palvelut tulee järjestää asiakkaan näkökulmasta inhimillisesti. Olemassa olevat resurssit on kohdistettava ydintehtäviin. Perusterveydenhuollon piiriin pääseminen on oltava nopeaa, jolloin fyysisten ja psyykkisten sairauksien oikea-aikainen hoito vähentää painetta erikoissairaanhoidosta. Terveydenhuolloin palveluja on saatava ymmärrettävällä suomen kielellä hyvän hoidon takaamiseksi.

Lähiterveysasema on ihmisten terveydelle ja alueen elinvoimaisuudelle ensisijaisen tärkeä. Etä- ja digitaalisia palveluja on hyödynnettävä nopeaan avun saamiseen ja hoitotarpeen kartoittamiseen.

Maakunnassamme tulee kehitellä terveyskeskuspalveluautojen liikennöintiä lähipalveluna. Palo- ja pelastustoimessa on tuettava arvokasta vapaapalokuntatoimintaa.

Jokainen meistä suomalaisista haluaa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Ikäihmisten kotona-asumisen tukemista tulee toteuttaa kotihoidon ja palveluasumisen turvin. Omaishoitajien tukemista on tarkasteltava kokonaisuutena ja vapautettava verosta omaishoitajien hoitopalkkio.

En kannata maakuntaveron käyttöönottoa, sillä se johtaa Suomessa alueiden voimakkaaseen eriarvoistumiseen ja Etelä-Savossa asukkaiden verotaakan kasvamiseen. Tämä on pois kaikkien meidän arjesta ja ostovoimasta. Hyvinvointialueen talous on oltava tarkkaa ja pyrittävä mahdollisimman kevyeen hallintoon, jotta perustehtävään arjessa riittää tekijöitä.

Kolmas sektori järjestöineen ja yhdistyksineen tulee ottaa vahvasti mukaan ennaltaehkäisevään työhön ja laatia ammatillisten sote-järjestöjen kanssa kumppanuussopimukset. Lastensuojelun haasteissa ja mielenhyvinvoinnin pulmissa tulee puuttua niiden syihin jo varhaisessa vaiheessa. Terveystarkastuksien ohella voidaan ottaa käyttöön mielenhyvinvoinnin tarkastukset.

Paikallisia sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavia yrityksiä tulee hyödyntää osaamisen, hoitojonojen purkamisen ja mahdollisen taloudellisuuden näkökulmista. Aluetaloudelliset vaikutukset tulee huomioida.

Olen valmis tekemään ja pyrkimään parhaaseen Etelä-Savon maakuntamme asukkaan arjen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tasavertaisesti asuinpaikasta riippumatta.

Jaana Strandman

Essoten valtuuston jäsen

Maakuntahallituksen jäsen

Aluevaaliehdokas ps.

Kirjoitettu 14.12.2021

Hyväksytyt ehdokkaat Aluevaaleihin 2022

 1. Katariina Asikainen
 2. Tanja Hartonen
 3. Raimo Jämsén
 4. Sami Järvinen
 5. Pertti Karhunen
 6. Johanna Kaurio
 7. Anne Korhola
 8. Jussi Marttinen
 9. Tuija Muttilainen
 10. Sami Nalli
 11. Aimo Ollikainen
 12. Marita Orava
 13. Jani Sensio
 14. Roni Mänttäri
 15. Jaana Strandman
 16. Jere Liikanen
 17. Raimo Heinänen i
 18. Hirvonen Timo
 19. Vilhunen Kirsi
 20. Toni Kanerva
 21. Tapani Liukkonen (sit)
 22. Timo Karstu (sit)
Kirjoitettu 13.11.2021

PERUSSUOMALAISTEN UUTISKIRJE

Hyvä kentän uurastaja, kansanedustajat, puoluejohto, sekä EU:n etuvartio,

Ylen luvuissa tapahtui kansanliikkeemme kannalta myönteisiä muutoksia. SDP putosi 1,2 %-yksikköä, Kepu putosi 0,7 %-yksikköä, me jatkoimme nousussa. Olemme nyt SDP:n kannassa. Luvut puolueittain: Kokoomus 21,9 % (+ – 0 %), SDP 18,1 % (-1,2 %), PS 17,9 % (+0,2 %), Kepu 11,9 % (- 0, 7 %) ja Vihreät 11, 4 % (+ 1 %).

Yle pimittää SDP:n ja Kepun alamäen todelliset syyt. Riitely veikkausrahoista ja typerät some-päivitykset aiheuttivat lukuihin vain värinää. Oikea syy näiden kahden putoamiselle on se, että suomalaisille on vihdoin valkenemassa se mitä kunnianhimoinen ilmastopolitiikka tarkoittaa huoltoaseman pihalla ja sähkölaskua maksettaessa. Sähkön-, bensan-, dieselin- ja lämmityspolttoaineiden hinnat ovat sietämättömässä nousukierteessä.

Kannatusluvut kertovat, että suomalaiset jakavat perussuomalaisten huolen. Kansanliikkeemme puheenjohtaja Riikka Purra esitti, että Suomen hiilineutraalisuustavoite on siirrettävä vuoteen 2050 eli samaan vuoteen kuin EU:n tavoite. Hän esitti myös perheiden sähkön-, lämmityspolttoaineiden-, bensan- ja dieselin verotuksen keventämistä kohti EU:n minimitasoa. Kannatuslukumme pomppasivat ylöspäin esityksen jälkeen.

Naiskannatuksemme nousi lähes 1 %-yksikön ja on nyt 10,0 %. Työntekijäkannatuksemme ykköspaikka vahvistui, nousua 3,3 %-yksikköä, nyt 32,7 %. Nais- ja työntekijäkannatuksemme nousu ei ole tutkimusten valossa yllättävää. TNS-gallupin mukaan naisista yli 60 % ja työntekijöistä lähes 70 % ilmoitti, ettei ole valmis maksamaan vuodessa 50 euroa lisää asumisesta ja autoilusta ilmastonmuutosta torjuakseen.

Näytetään, ettei meitä pysty lannistamaan

Useat tutkimuslaitokset ja media rummuttavat, että aluevaalien äänestysinto on europarlamenttivaalien luokkaa eli noin 40 %. Samat tahot jatkavat, että kepulaisista lähes 70 % käy varmasti äänestämässä, perussuomalaisista ainoastaan vajaa 40 % ja muista vähän yli 50 %. Olemme tiedotusvälineissä pitkälti pimennossa esim. Ylen ajankohtaisohjelmissa ovat lähinnä kokoomuslaiset, demarit ja kepulaiset. He yhdestä suusta valheellisesti väittävät, ettei persuilla ole käytännössä vaihtoehtoa mistään asiasta.

Mihin kaikella tällä pyritään? Tietenkin lannistamaan perussuomalaiset, jotta mahdollisimman pieni joukko äänestäisi aluevaaleissa. Valtapuolueet ja valtamedia pelkäävät meitä. Vaihtoehtomme paljastaisi veroeurojen suruttoman tuhlauksen esim. vihreään siirtymään.

Paljastimme ennen kuntavaaleja hallituksen suunnitelmat nostaa polttoaineiden hintaa. Kepulaiset säikähtivät ja vaativat siirtämään päätökset vaalien jälkeiseen aikaan. Hallitus siirsi sittemmin korotukset toistamiseen aluevaalien jälkeiseen aikaan. Hallituksen viekkaiden toimien seurauksena aluevaalit saivat tyystin uuden ja tärkeän merkityksen.

Nyt aluevaalit ratkaisevat ennen kaikkea, pystyykö hallitus jatkamaan, kokoomuksen tuella, suomalaisia ja teollisuuttamme kurjistavaa politiikkaa. Jos nykymeno jatkuu, niin tähtitieteelliset sähkön- ja polttoaineiden hinnat imevät terveydenhuollon rahat ja sen myötä vievät läheisiltäsi hoidon.

Perussuomalaisen kansanliikkeen menestys aluevaaleissa lopettaa ilmastokiihkoilevan hallituksen ja Kokoomuksen hinnankorotusautomaatin sähkön, bensan, dieselin ja lämmityspolttoaineiden osalta.

Arvoisat uurastajat

Meidän on yhdessä kampanjoitava perussuomalaisten innostamiseksi äänestämään aluevaaleissa.

HUOM.! Huomenna työmiehen tuumaustunnilla on europarlamentaarikkomme Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen. Lähetys alkaa klo 12.

Maanantaina 22.11.2021 tuumaustunnilla on puheenjohtaja Riikka Purra ja Taloustutkimuksen Pasi Holm. Silloin selviää, minkälainen lisälasku on tulossa omakotiasujille ja autoilijoille. Lähetys alkaa klo 10.

Helsinki 4.11.2021

tohtori Kai ja työmies Matti

Kirjoitettu 12.10.2021

Kotitalouksien sähkön ja lämmitysaineiden vero minimiin

Arvoisa kentän uurastaja

Purra: Suomen hiilineutraalisuustavoite siirrettävä vuoteen 2050 – Hallitus ei saa hyväksyä uusia EU-tukipaketteja

Euroopan energiakriisi on nostanut keskusteluun ilmastopolitiikan seuraukset. Sekä EU-komission että Suomen hallituksen on tunnustettava tosiasiat. EU:n energiatuotanto on riippuvainen vielä ainakin 30 vuotta fossiilisista polttoaineista, koska niin sanottu vihreä energia ei pysty tuotantomäärillä eikä hinnoilla korvaamaan perinteistä tuotantoa, sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.

– Nyt asetetut kunnianhimoiset aikataulut hiilineutraalisuuden osalta ovat mahdottomia, koska ne nostavat energian hinnat, erityisesti sähkön ja fossiilisten polttoaineiden hinnat, korkeammalle kuin kansalaisten ja teollisuuden maksukyky sallivat, Purra toteaa.

Uusia EU-tukipaketteja tulossa

Purra tiedusteli kyselytunnilla 7. lokakuuta hallituksen kantaa EU:n uusiin ilmastopolitiikan varjolla esiteltäviin tukivälineisiin.

– Kuten ennenkin, pääministeri kierteli eikä vastannut, Purra sanoo.

– Vaikuttaa selvältä, että komissio esittää pakettia, jossa suomalaiset veronmaksajat pääsevät maksamaan itä- ja eteläeurooppalaisten kaasulaskuja ja energiaremontteja.

– Kun tämä yhdistetään hallituksen oman ilmastopolitiikan hintalappuun, jälki tulee suomalaiselle olemaan rumaa, Purra arvioi.

Hiilineutraalisuustavoitetta viivästytettävä 15 vuotta

EU:ssa on jo nyt miljoonia “energiaköyhiä”, joiden rahat eivät riitä sähkö- ja lämmityslaskun maksamiseen.

– Monet suomalaiset perheet voivat kohdata saman tosiasian ensi kertaa tulevan talven pakkasilla.

Jotta energiasiirtymä kyetään toteuttamaan kansalaisten maksukyvyn puitteissa, on Purran mukaan ryhdyttävä kiireellisiin toimiin sekä kansallisella että EU-tasolla, ilman ylikansallisia tulonsiirtoja.

– Suomen hallituksen ajamaa maailman kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa on pakko maltillistaa ja hiilineutraalisuustavoite on siirrettävä vuoteen 2050 eli samaan vuoteen kuin EU:n tavoite, Purra vaatii.

– On kyettävä ymmärtämään, että maailman kunnianhimoisin ilmastopolitiikka nostaa autoilun ja asumisen hintaa, ruoan hintaa, muun liikkumisen hintaa, yrittämisen hintaa sekä teollisuuden hintaa. Ei kyse ole vain kunnianhimosta tai ilmastomyönteisyydestä vaan rahasta. Missä menee raja, kuinka paljon suomalaisen pitää maksaa, Purra kysyy.

Kotitalouksien sähkön ja lämmitysaineiden vero minimiin

Purran mukaan myös kotitalouksien sähkön ja lämmityspolttoaineiden verotusta on kevennettävä kohti EU:n minimitasoa.

– Teollisuuden sähkövero on perussuomalaisten vuosikymmenen painostuksen jälkeen laskemassa jo EU:n minimiin, mikä on hyvä asia. Kotitalouksien sähköverolle pitää tehdä samoin.

– Kun hiilineutraalisuustavoite siirretään vuoteen 2050, säästyneitä miljardeja voidaan kohdistaa kotitalouksiin kohdistuvien verojen ja maksujen alentamiseen, jolloin arjen kustannukset eivät nouse liikaa.

Lisää päästöoikeuksia markkinoille

Purran mukaan komissiolta pitää löytyä tahtoa pelastaa EU-maiden kansalaisia energiaköyhyydeltä ilman uusia tulonsiirto- ja tukipaketteja.

EU:ssa aloitti vuonna 2019 päästökaupan markkinavakausvaranto (MSR), joka poistaa ylimääräisiä päästöoikeuksia markkinoilta. Markkinavakausvarantoa on käytetty ainoastaan päästöoikeuksien poistamiseen, millä on yritetty hintoja keinotekoisesti nostamalla pakottaa vihreään siirtymään vailla vaihtoehtoja.

– Komissio on esittänyt varannon kiristämistä entisestään, ja Suomen hallitus peesaa. Mutta päästökaupan markkinavakausvaranto mahdollistaa päästöoikeuksien lisäämisen tarpeen tullen. Ja nyt on tarve. Energian hinnat ovat pilvissä ja siksi markkinoille on palautettava riittävä määrä päästöoikeuksia. Päästöoikeuksia lisäämällä voidaan laskea sähkön ja polttoaineiden hintaa, Purra vaatii.

Kirjoitettu 10.10.2021

Etelä-Savon perussuomalaisten ensimmäiset aluevaaliehdokkaat valittu

Mikkelin Perussuomalaisten ensimmäiset aluevaaliehdokkaat valittu

Tiedote 10.10.2021

Perussuomalaisten Etelä-Savon piiri valitsi ensimmäiset aluevaaliehdokkaat aluevaaleihin.

Anne Korhola

Sami Järvinen

Pertti Karhunen

Jussi Marttinen

Aimo Ollikainen

Tomi Sikanen

Sami Nalli

Tanja Hartonen

Jani Sensio

Jaana Strandman

Raimo Heinänen

Kirjoitettu 8.10.2021

 

 

 

Kirjoitettu 9.12.2018

Raimo Heinäselle ja Vesa Himaselle kunniamerkit

Ansioituneille Suomen kansalaisille itsenäisyyspäivänä annettavat kunnimerkit on julkistettu.

Mikkelin perussuomalaisista merkit sai:

Raimo Heinänen Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein.

Vesa Himanen Suomen Leijonan ansioristi

Kirjoitettu 17.11.2018

Jere Liikanen ja Timo Karstu eduskuntavaaleihin ehdokkaaksi

Perussuomalaisten Etelä-Savon piiri valitsi Jere Liikasen Mikkelistä eduskuntavaaliehdokkaaksi. Timo Karstu valittiin myös.

Kirjoitettu 11.10.2018

Mikkelin Seudun Perussuomalaisten syyskokous 6.11

Mikkelin Seudun Perussuomalaisten syyskokous 6.11.2018 klo 18.00.

Pikkujoulut 7.12.2018

Kirjoitettu 6.10.2018

Etelä-savon piirin ylimääräinen yleinen kokous 21.10

Perussuomalaisten Etelä-Savon piirin ylimääräinen yleinen kokous pidetään Mikkelissä 21.10.2018 klo 16.00 . Piirikokousedustajat käyttää kokouksessa äänivaltaa. Paikka on kaupungintalon valtuustosali. (käynti takapihan puolelta)

Asiana on Etelä-Savon kansanedustajaehdokkaiden valitseminen.

Kaikki piirin jäsenet ovat tervetulleita. Kahvitarjoilu!

 

Kirjoitettu 26.8.2018

Puolueneuvoston kokous 1.9

https://www.perussuomalaiset.fi/puolueneuvoston-kokous-lahdessa-1-9-2018/

Kirjoitettu 4.8.2018

Kalamarkkinat

Mikkelin seudun Perussuomalaiset osallistuu kalamarkkinoille 17-18. 8. 2018

Olemme paikalla perjantaina klo 12.00 alkaen ja lauantaina klo 9.00 alkaen.

Tervetuloa!

Kirjoitettu 4.8.2018

Ehdokkaat piirin äänestyksessä

Mikkelin Perussuomalaiset asetti kansanedustajaehdokas ehdokkaat piirin äänestykseen seuraavasti: Jussi Marttinen, Aimo Ollikainen, Raimo Heinänen ja Jere Liikanen.

Ehdokas/ ehdokkaat vahvistetaan/valitaan Etelä-Savon piirin yleisessä kokouksessa myöhemmin syksyllä.

Kirjoitettu 13.5.2018

Länsi-Savo 12.5 2018

Julkaistu 12.5.2018 15:00

Mikkeli käy läpi kaikki kiinteistöt, myös kesämökit — Tavoitteena saada rakennukset kiinteistöveron piiriin

Kaupungin kiinteistönomistajat alkavat saada ilmoituslomakkeita rakennustietojen tarkistamiseksi.

Kiinteistöveroprojektia esitti perussuomalaisten valtuustoryhmä jo vuoden 2016 syksyllä. Vuosi sitten valtuusto päätti rekisteröintihankkeen aloittamisesta.
Projekti on nyt käynnistynyt taustatietojen keräämisellä. Kenttäkäynnit kiinteistöissä alkavat kesällä.

Kyse on kiinteistöverotuksen tasapuolisuudesta. Ajantasalla olevat tiedot tuovat kiinteistönomistajat samaan asemaan kiinteistöverotuksessa, sanoo kaupungin johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka.

Kirjoitettu 2.5.2018

Vappupuheita

Aimo Ollikainen– Mikkelin perussuomalaisten puheenjohtaja
Ystävät!
Näinä päivinä puhutaan paljon sanan vapaudesta, mielipiteen vapaudesta ja vihapuheesta. Vihapuhetta ei ole laissa määritelty mutta silti on palkattu poliiseja asiaa vahtimaan. Tässä tulee ongelmaksi se, kuka vihapuheen määrittelee? Mihin raja vedetään? Vaarana on, että erimieltä olevien sananvapautta rajoitetaan. Suomea vaivaa vieläkin takavuosien konsensushakuinen politiikka jolloin asiosta oltiin virallisesti vain yhtä mieltä. Erimieltä olevat koetaan ikäviksi häiriköiksi, kuten esimerkiksi perussuomalaiset. Eri medioissa on jo havaittavissa sananvapauden rajoittamista kun perussuomalaisten näkökantoja pimitetään. Samoin mielestäni sisäpoliittisista syistä tapahtuva jatkuva leimaaminen milloin miksikin on ala-arvoista. Sillä on tarkoitus saattaa meidät huonoon valoon. Tässä sitä moniäänistä mediaa tarvittaisiin, sillä niin sanottujen punavihreiden pelko rajoittaa tolkun toimittajien töitä. Kukapa sitä haluaisi oikeassa olevien hyvien ihmisten sontaryöppyä niskaansa, voi mennä työpaikkakin.
Miten pitkälle tällä tiellä mennään? Onko tie sama kun itänaapurissa? Länsimaisiin arvoihin sananvapauden rajoittaminen ei kuulu. Uskokaa pois, paras lopputulos saavutetaan kun pidetään mielipiteen- ja sanan vapaus niille kuuluvassa arvossa.
Sananvapaus on myös Vihervasemmistolla ja Kokoomuksella heidän puolustaessa voimakkaasti esimerkiksi haittamaahanmuuttoa, samoin meillä perussuomalaisilla on oikeus olla asiasta eri mieltä ja tuoda esille ongelma kohtia jotka meidän mielestämme ovat tuhoisia maallemme. Esimerkiksi sisäinen turvallisuus on tällä hetkellä vakavasti uhattuna, joka on yksi valtion perustehtävistä eli turvata kansalaisten turvallisuus. Ruotsi ja Tanska otti rajatarkastukset käyttöön siirtolais vyöryn alettua. Suomi teki kansalaisiaan kohtaan ison virheen kun ei toiminut samoin. Kummallista on että haittamaahanmuuton yhteydessä nämä hyvät ihmiset ei puhu länsimaisesta arvopohjasta, naisten oikeuksista, vähemmistöjen oikeuksista ja tasa-arvosta mitään. Minä kysyn miksi?
Ystävät!
Tässä ollaan isojen kysymysten äärellä, vapaa hyvinvointi yhteiskuntamme ei ole sattumalta syntynyt, siihen on tarvittu vuosien varrella paljon järkeviä päätöksiä ja erimielisten kantojen yhteensovittamista. Äitimme , isämme ja isovanhempamme ovat kovalla työllä rakentaneet tämän maan yhdeksi maailman parhaista maista. Me emme saa sitä pilata. Meidän täytyy jatkossakin toimia niin että pidämme Suomen ja Etelä-savon edes nykyisen kaltaisena turvallisena paikkana elää ja asua.
Mustia pilviä riittää maamme yllä. Kun muutos tapahtuu hitaasti vähän kerrallaan, ongelmia on vaikea havaita ja sitten kun huomataan mitä on tapahtunut, on jo myöhäistä reagoida. Globalisaatio ei armahda meitäkään, vaan kilpailu kirístyy koko ajan ja meidän on taisteltava tosissaan pitääksemme hyvinvointimme taso. Valtiontalous on yksi kokonaisuus ja siitä ei voi erottaa esimerkiksi maahanmuuton kustannuksia, ne täytyy ottaa huomioon ja niistä on uskallettava keskustella. -Ja perussuomalaiset uskaltaa!- Haittamaahanmuutto maksaa yhteiskunnalle nyt satoja miljoonia, tällaisilla summilla autettaisiin sata kertainen ihmismäärä lähtömaissaan, apua saisivat myös naiset ja lapset eikä niinkuin nyt suomessa olevat nuoret maahanmuuttaja miehet.
Meidän onkin punnittava voimavaramme tarkoin, mihin kaikkeen veronmaksajien rahat riittää. Vaikka kuinka haluaisimme auttaa kaikkia maailman huono-osaisia, niin se ei ole mahdollista. Realismia on että tuntemamme hyvinvointi yhteiskunta ei kauan kestä tätä auttamisen halua, johonkin raja on aina vedettävä. Ja huomioitavaa on että tällä asialla jotkut puolueet tekevät härskisti sisä politiikkaa omaa kannatustaan ajatellen välittämättä yhtään, mitä seurauksia maallemme koituu pitkällä aikavälillä.
Maamme vauraus, jolla perustellaan auttamisen halua, perustuu velan ottoon. Eli elämme yli varojemme, siksi onkin tärkeää että huolehdimme maan taloudesta.
Euron arvo on ollut meille epäsuosiollinen, esim. Ruotsi hyötyy omasta valuutasta, tarvitsisimme jatkuvasti sisäisiä devalvaatiota kilpailukykymme turvaamisekai ja kikyn myötä olemme huomanneet miten vaikeita ne on tehdä. Kun valuutta ei jousta niin työntekijät ja työmarkkinat joustaa . Osa ratkaisuna Suomen tulisikin ottaa Ruotsista mallia ja siirtyä oman valuutan käyttöön.
Työelämän uudistuksia tarvitaan, mutta pelkona työntekijä puolella on että kilpailukyvyn nimissä työntekijän kyykytys tulee lisääntymään. Aktiivimalli ja nuorten alle 30 vuotiaitten irtisanomisen helpottaminen on vasta alkua. Työmarkkinoiden tasapainoisen kehittämisen kanssa tulee olla tarkkana ettei tule ylilyöntejä ja työntekijöitä vedetä ihan kölin alta. Pitää muistaa että työnantajat ja työntekijät ovat samassa veneessä ja kummankaan ei kannata nykäistä tappia irti.
Mikkelin käyttötalous on myös pahasti velkainen., Kerta erät ei sitä muuksi muuta, taloutta on tasapainotettava kovalla kädellä. Rakenne työryhmässä on saatava tuloksia, koska muuttoliike poispäin, pieni syntyvyys ja ikääntyminen on todellisuutta. Siksi myös huoltosuhde heikkenee. Korjaaminen ei ole yhdestä asiasta kiinni, vaan kaikilla tasoilla täytyy tehdä vielä paremmin, sillä päinvastaisista puheista huolimatta yrittämistä emme voi lopettaa. Liikenne infra on hyvä aluksi saattaa kuntoon ja tämä työ onkin jo aloitettu. Etelä-savoa ei tule pelastamaan Eu, meitä ei tule pelastamaan valtio, hallitus eikä eduskunta, meidän on tehtävä se itse ja koko Itä-savon kanssa yhdessä
Ystävät, perussuomalaiset on ainoa puolue Suomessa joka uskaltaa pitää suomalaisten puolta ja vaalia suomalaisia tapoja ja kulttuuuria. Vaikka meitä lyödään ,leimataan ja mediassa osin vaietaankin, me emme taivu vaan jatkamme parlamentaarisin keinoin työtämme suomalaisten hyväksi. Ihmisille pitää antaa mahdollisuuksia. Pitämällä kaikki mukana, huolehtimalla sananvapaudesta ja suvaitsemalla erimieltä olevia uskon että Suomella ja Etelä-savolla on mahdollisuus pärjätä tulevaisuudessakin.
Hyvää vappua kaikille!

Kirjoitettu 29.4.2018

Mikkelin PerusS ja vappu

Mikkelin perussuomalaiset osallistuu Etelä-savon piirin järjestämään vapputilaisuuteen Kirkkopuistossa. Tilaisuudessa puhuu mm. Jani Mäkelä. Tapahtuma PS:n osalta alkaa tiistaina 1.5 klo 13.00. Tarjolla simaa ja karkkeja. Tervetuloa!

Kirjoitettu 15.4.2018

Kevätkokous

Kevätkokous pidetään torstaina 26.4.2018 klo 18.00 Elomaan talolla osoitteessa Pirttiniemenkatu 21. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa kaikki jäsenet paikalle! Kahvitarjoilu!

Kirjoitettu 14.3.2018

Kuvia markkinoilta

Kirjoitettu 10.3.2018

Jani Mäkelä, maalismarkkinoille!

Kansanedustaja Jani Mäkelä, Juvan PS puheenjohtaja Ano Turtiainen ja Mikkelin uusi puheenjohtaja Aimo Ollikainen tavattavissa markkinoilla. Tervetuloa juttelemaan!

Kirjoitettu 8.1.2018

Jussi Marttinen piirin 2. varapuheenjohtajaksi

Etelä-Savon piiri valitsi 7.1.2018 Rantasalmella Tanja Hartonen-Pulkan 1. varapuheenjohtajaksi ja Jussi Marttisen 2. varapuheenjohtajaksi, Karin Karjalainen piirisihteeriksi ja Anne Korhola taloudenhoitajaksi.

Kirjoitettu 3.1.2018

Järjestäytyminen

Mikkelin Perussuomalaiset järjestäytyivät seuraavasti: Sihteeriksi Tauno Lehtonen, 1.Vpj Jussi Marttinen, 2.Vpj Vesa Himanen ja taloudenhoitajaksi Anne Korhola

Kirjoitettu 9.12.2017

Piirin syyskokous

Mikkelin perussuomalaiset syyskokouksessa Savonlinnassa. Puoluejohtoa myös paikalla. Piirin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jari Rajapolvi Pieksämäeltä. Mikkelin edustajat piirin hallituksessa: Aimo Ollikainen Jussi Marttinen, Vesa Himanen ja Katariina Asikainen

Kirjoitettu 28.11.2017

Syyskokous valinnat

Henkilövalinnat vuodelle 2018

Puheenjohtajaksi valittiin Aimo Ollikainen

 

Hallitukseen valittiin seuraavat:

Katariina Asikainen varalla Tauno Lehtonen

Raimo Heinänen varalla Jaakko Korhonen

Vesa Himanen varalla Raimo Sillanpää

Raimo Jämsen varalla Irja Asikainen

Anne Korhola varalla Christian Ahlstrand

Jere Liikanen varalla Keijo Siitari

Jussi Marttinen varalla Veikko Elo

Kirjoitettu 15.8.2017

Jussi Halla-aho Mikkeliin 19.8

Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Jussi Halla-aho osallistuu Mikkelin Kalamarkkinoille ja on tavattavissa Ps teltalla klo 11.00-13.00 ja sen jälkeen vielä hallituskadulla.

Lisäksi kansanedustaja Arja Juvonen ja Juha Väätäinen saapuu Kalamarkkinoille. Arja on perjantaina teltalla klo 13.00-15.00 ja Juha sunnuntaina 11.00-14.00.

Kirjoitettu 27.6.2017

Lehdistötiedote 26.6.2017

Mikkelin Seudun Perussuomalaiset ry:n hallitus päätti kokouksessaan tukea Jyväskylässä demokraattisesti valittua puoluejohtoa ja jatkaa toimintaansa normaalisti.

 

Mikkelin Seudun Ps hallitus

Raimo Heinänen Puheenjohtaja

Kirjoitettu 4.5.2017

Harri Kivinen loikkasi Keskustaan

Kirjoitettu 10.4.2017

Kuntavaalit käyty

Jussi Marttinen, Raimo Heinänen ja Harri Kivinen valittiin valtuustoon.

Kirjoitettu 31.3.2017

Sampo Terho Mikkelissä, pari kuvaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjoitettu 17.3.2017

Kuvat markkinoilta

Kirjoitettu 12.3.2017

Veera Ruoho ja Arja Juvonen Mikkeliin

Veera Ruoho ja Arja Juvonen ovat tulossa Maalismarkkinoille. He ovat tavattavissa torstaina n.11.00- 12.45 perussuomalaisten teltalla. Huomion arvoista on se, että Veera Ruoho kisaa puolueen puheenjohtajan paikasta yhdessä Sampo Terhon, Jussi Halla-ahon ja Leena Meren kanssa. Lisäksi Arja Juvonen aikoo olla ehdolla varapuheenjohtajistoon.

Kirjoitettu 11.3.2017

Torilla “Muikkukopilla” vilskettä

Kirjoitettu 28.2.2017

Mikkelissä 24 kuntavaali ehdokasta

Kuntavaaliehdokkaat

Kirjoitettu 19.2.2017

Ristiina ja Haukivuori kuvat

Mikkelin Seudun Perussuomalaiset esillä myös liitoskunnissa, Ristiinassa ja Haukivuorella.

Kirjoitettu 15.2.2017

Vaalitoimisto avattu (kuvat)

Kirjoitettu 10.2.2017

Timo Soini Mikkeliin

TIMO SOINI AVAA VAALITOIMISTON MIKKELISSÄ

Perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini saapuu Mikkeliin 14.02. avaamaan Mikkelin Seudun Perussuomalaisten vaalitoimiston Savilahdenkatu 5-7:ssä. Toimisto avataan tiistaina klo 15.00, Puheenjohtaja Soini on ilmoittanut saapuvansa paikalle eduskuntakiireiden takia klo 16.30.

Toimiston avaamisen jälkeen Soini tapaa Mikkelin seudun liike-elämän edustajia jääkiekon SM-liigan ottelussa Jukurit-Lukko jäähallilla klo 18.30 alkaen.

Puheenjohtaja Soini on Perussuomalaisten vaalitoimistolla Savilahdenkatu 5-7.ssä klo 16.30 alkaen.

****************************************************

Lisätietoja:

Jiitee Hartikainen
Mikkelin Seudun Perussuomalaiset ry.
sihteeri
045 1281 667
hartikainen@nulliki.fi

Kirjoitettu 7.1.2017

Vaalitilaisuus Stellassa

Osa ehdokkaistamme esittäytyi tänään Kauppakeskus Stellassa. Tästä se lähtee. (Teksti ja kuvat Aimo Ollikainen)

IMG_1059 IMG_1050 IMG_1049

Kirjoitettu 15.12.2016

Ryhdy kuntapäättäjäksi – tule PS:n ehdokkaaksi

Äänestäminen kuntavaaleissa on tärkeä tapa vaikuttaa oman kunnan asioihin mutta kaikkein tehokkainta on asettua itse ehdolle. Perussuomalaiset ovat juuri sinulle sopiva, tavallisten ihmisten puolue. Maalaisjärki ja asiakeskeisyys siivittävät paikallista politiikkaamme kuntalaisten ääntä kuunnellen vaalipäivänä 9.4.2017.

Me Perussuomalaisissa tiedämme, että asiat eivät muutu itsekseen, vaan niille täytyy tehdä jotain. Ehdokkailtamme ei vaadita erityistä politiikan osaamista, vaan asenne ratkaisee. Olemme jo saaneet ehdokkaiksi monenlaisia ihmisiä – naisia, miehiä, nuoria, perheellisiä, senioreita, opiskelijoita, työntekijöitä, virkamiehiä, johtajia, yrittäjiä jne. ja heistä jokainen tuo mukanaan oman asiantuntemuksensa.

Jos tunnistat itsessäsi kiinnostuksen yhteisten asioiden hoitamista kohtaan ja haluat oppia uutta, toivotamme sinut lämpimästi ehdokkaaksemme kevään 2017 vaaleihin.

Tutustu tästä ehdokasoppaaseemme.

Klikkaa tästä ilmoittautumaan ehdolle.

Jokainen ehdokas luo oman ehdokasesittelyn vaalisivustolle

Ehdokaspakettiin kuuluu, että jokainen ehdokas luot itse oman esittelysivun puolueen sivuilla olevaan ehdokasgalleriaan. Katso tästä hyvä esimerkkikokonaisuus ehdokasesittelysivusta.

Ehdokassivun luomista varten tarvitset PS-Tunnuksen eli rekisteröitymisen puolueen kotisivuille. Tämä on helppoa. Jos olet jo paikallisyhdistyksen hyväksymä ehdokas mutta sinulla ei ole omaa PS-Tunnusta, toimi seuraavasti:

 1. Rekisteröi tästä ensin oma PS-Tunnus, jos sinulla ei sitä ole jo käytössä ja
 2. ilmoittaudu tästä ehdolle netissä.
 3. Saat yhdistykseltä sähköpostia ehdokkuuden vahvistumisesta/rekisteröinnistä ehdokasgalleriaan.
 4. Täytä ehdokassopimus- ja ehdokassuostumus-lomakkeet omalle yhdistykselle.
 5. Täydennä ehdokasesittelyysi kuvat, ajatukset, teemat ja pyydä yhdistystäsi julkaisemaan esittelysivusi PS:n ehdokasgalleriaan.

Perussuomalaisten ehdokkaiden vaalisivusto on verkkopohjainen ehdokasgalleriamme, jossa esittelemme eri puolella Suomea ehdolla olevat kuntavaaliehdokkaamme. Sivustolta voi tutustua ehdokkaiden vaaliteemoihin ja katsoa ehdokkaan omista tapahtumailmoituksista, missä hän on tavattavissa. Lisäksi sivujen ehdokastietoja käytetään julisteiden ja vaalilehtien painatukseen.

Klikkaa tästä tutustumaan ehdokasgalleriaan.

Lisätietoja ehdokasgalleriasta, ota yhteyttä tuki@nullperussuomalaiset.fi tai puh. 040 661 6919.

Talvisin vaaliterveisin

PS-tukipalvelut

Jaana Vesterinen-Prähky
projektisuunnittelija

Kirjoitettu 4.12.2016

Piirin syyskokous Mäntyharjulla (kuvia)

Piirin syyskokus pidettiin Mäntyharjulla 4.12 2016. Piirin puheenjohtajaksi valittiin uudelleen yksimielisesti Kati Kähkönen Mikkelistä.

Piirin hallitukseen Mikkelin osalta valittiin Raimo Heinänen, Harri Kivinen ja Markku Siitari.

Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen toi kunnan tervehdyksen kokousväelle.

Paikalla oli myös Ministeri Pirkko Mattila ja kansanedustajat Kaj Turunen sekä Simon Elo. Ministeri Mattila selvitti soten etenemistä sen vaikutuksista, valinnan vapaudesta ja lainsäädännöstä joka on valmiina tammi- helmikuussa lausuntokierrokselle. Simon Elo toi terveiset hallituksen puolesta, paljon hyvää on saatu aikaan.

Annettiin evästyksiä Mikkelin (Harri) osalta vieraille esim. keskussairaalan toimintojen säilymisestä ennallaan, saatiin siitä rohkaisevaa palautetta.

IMG_0999 IMG_1004 IMG_1006 IMG_1008 IMG_1009 syyskokous

Kirjoitettu 21.11.2016

https://ehdolle.perussuomalaiset.fi

Kirjoitettu 21.11.2016

Syyskokous (kuva)

(Tiedot välitetty: Länsi-savo, Kaupunkilehti,Viikkoset)

Mikkelin Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin keskiviikkona 23.11.2016 Kahvila Nandassa.

Puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin Raimo Heinänen.

Hallituksen jäseniksi valittiin: Aimo Ollikainen, Harri Kivinen, Anne Korhola, Veikko Elo, Markku Siitari, Jussi Marttinen ja Raimo Jämsen

Piirikokousedustajaksi ehdolle: Katariina Asikainen, Jaana Haikarainen, Vesa Himanen, Aimo Ollikainen, Harri Kivinen, Anne Korhola, Veikko Elo, Markku Siitari, Jussi Marttinen ja Raimo Jämsen.

Piirin hallitukseen ehdolle: Raimo Heinänen, Markku Siitari ja Harri Kivinen

 

Kuvassa osa kokousväestä.

kuva syyskokous

Kirjoitettu 1.11.2016

Ministeri Pirkko Mattilan onnistunut vierailu

Useat yhteistyötahot olivat tyytyväisiä ja kertoivat vierailun onnistumisesta. Maakunnan sote-asiat ja toivomukset tulivat Mattilan ja sitä kautta ministeriön tietoon. Erittäin antoisa vierailu. KUVAT

 

IMG_0947 IMG_0946 IMG_0944 (2) IMG_0940 IMG_0929

Kirjoitettu 27.10.2016

Pirkko Mattila Stellassa tiistaina 1.11

Sosiaali-ja terveysministeri Pirkko Mattila on vierailulla Mikkelissä.

Klo 15.30-17.00 hän on tavattavissa Stellassa.

Kuntavaaliehdokas ilmoittautumisia otetaan tilaisuudessa vastaan, kuten myös muissa järjestämissämme tapahtumissa.

Tervetuloa kaikki paikalle!

 

Kirjoitettu 11.10.2016

Mikkomarkkinoilla 11.10

Kuvia

IMG_0904IMG_0905

Kirjoitettu 6.7.2016

Alustava ilmoittautuminen

https://ehdolle.perussuomalaiset.fi/

Kirjoitettu 12.6.2016

Mikkelin Perussuomalaiset Lahdessa

Jäsenemme oli hyvin esillä puoluevaltuuston kokouksessa. Kuntavaalityöryhmän työn Etelä-Savon osalta esitteli Kati Kähkönen ja Raimo Heinänen käytti yrittäjien puheenvuoron.IMG_0726 IMG_0722 IMG_0710 IMG_0709 IMG_0707

Kirjoitettu 5.6.2016

Puolueneuvoston kokous Lahdessa 11-12.6

Myös Mikkelistä lähtee porukkaa Lahteen kokoustamaan ja kuuntelemaan illalla Jope Ruonansuuta.

Kirjoitettu 28.5.2016

Me ja turva porukat torilla. Klikkaa kuvat.

IMG_0697 IMG_0692 IMG_0696 IMG_0695 IMG_0694

Kirjoitettu 26.5.2016

Ps teltta Mikkelin torilla lauantaina

Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista asioista 28.5.2016 klo 10.00-14.00 Mikkelin torille.

Kirjoitettu 15.5.2016

Kevätkokous 26.5.2016

Tervetuloa kaikki jäsenet kevätkokoukseen 26.5.2016 klo 18.00 Huoneistohotelli Marjaan Jääkärinkatu 8.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kirjoitettu 1.5.2016

Vappukuvat Kirkkopuiston avokonttorista

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kirjoitettu 22.4.2016

Kaj Turunen vappuna Mikkelissä

 

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen pitää vappupuheen sunnuntaina 1.5  n. klo 13.00 Kirkkopuistossa. Simaa tarjolla. Tervetuloa kaikki Perussuomalaiset paikalle!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kirjoitettu 17.4.2016

Kansanedustajien vierailu onnistunut

Jari Lindtröm, Jani Mäkelä , Juho Eerola ja Kaj Turunen saivat runsaasti evästyksiä mukaansa Mikkelin vierailultaan. Klikkaa kuvat.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kirjoitettu 8.4.2016

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Mikkeliin

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström sekä kansanedustajat Jani Mäkelä, Juho Eerola, Kaj Turunen ovat tavattavissa sunnuntaina 17.4 2016 Mikkelissä Stellassa n. klo 14.30 alkaen.

Vierailu on osa Kaakkois-Suomen kierrosta. Paikalla on myös Mikkelin Seudun Perussuomalaisia. Tervetuloa!

Kirjoitettu 18.2.2016

Piirin puheenjohtaja valittu 7.2.2016

TIEDOTE 7.2.2016
Etelä-Savon Perussuomalaiset valitsivat 7.2 ylimääräisessä piirikokouksessaan piirin puheenjohtajaksi Kati Kähkösen, Mikkelistä.
Tämän jälkeen välittömästi kokoontui piirihallitus, kokous hyväksyi yhteisen kannanoton:
Etelä-Savon Perussuomalaiset kannattavat Etelä-Savon yhteistä SoTe-aluetta ja toivoo että asiasta päästään neuvotteluihin koko maakunnassa mahdollisimman nopeasti.
Mikäkli päätöksiä ei pystytä tekemään omassa maakunnassa, ne tehdään meidän puolesta jssain muualla.
Lisäksi Etelä-Savon Perussuomalaiset vetoavat Itä-Suomen Yliopiston sekä maan poliittiseen johtoon, Savonlinnan Opettajakoulutuksen jatkumisen puolesta. Savonlinnan kampuksen siirto Joensuuhun maksaisi yhteiskunnalle eli veronmaksajalle yli 130 miljoonaa ja suistaisi Savonlinnan kriisikunnaksi. Savonlinnan kampus on vetovoimainen sekä taideaineisiin erikoistunut, erittäin laadukasta koulutusta antava kampus. Opettajakoulutuksen jatkuminen Savonlinnassa on koko maakunnan etu.

 

Piirihallitus

Kirjoitettu 7.2.2016